Otevřeno: 8:00 - 16:00 Po - Pá Hlavničkovo nábř. 5664, 762 01 Zlín

Příprava vah k úřednímu ověření

  • Domů
  • Příprava vah k úřednímu ověření

Příprava vah k úřednímu ověření

Provádíme přípravu vah k úřednímu ověření, při které servisní technik zkontroluje veškeré metrologické vlastnosti jako je správnost, opakovatelnost, excentricitu a pokud je třeba provede seřízení etalonovým závažím. V případě závažnějších závad, které by neumožnily úřednímu ověření, navrhne další postup včetně předběžné ceny. Poté váhu olepí nálepkou, která nahrazuje úřední ověření na základě rozhodnutí ČMI o krátkodobém používání stanovených měřidel po dobu 30 dnů. Naše firma v této lhůtě zajistí plnohodnotné ověření platné dle typu váhy až na dva roky. Na základě požadavků zákona 505/1990 Sb. je v závazkových vztazích a několika dalších případech nutné používat měřidlo (váhu i závaží) s platným úředním ověřením. Kontroly můžou provádět pracovníci České obchodní inspekce, Živnostenského úřadu, Hygienické stanice, Českého metrologického institutu a ojediněle i jiné instituce státní správy. V případě chybějícího, nebo neplatného ověření jsou oprávněni ukládat finanční i jiné sankce.

Reference

Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for will uncover many.

Brandon B. Yokolili
- 24/7 Support

Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for will uncover many.

Elwin Dawson
- CEO-Funder

Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for will uncover many.

Poral Dawson
- Manager

Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for will uncover many.

Cori Anderson
- Employ